منطقه 16: برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای رفتاری ویژه دختران نوجوان

منطقه ۱۶،  3980424003
منطقه 16: برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای رفتاری ویژه دختران نوجوان

مرکز فراموز منطقه ١٦ اقدام به برگزاری کارگاه هاي گفتمان ویژه سنین نوجوانی نموده است.

برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای رفتاری  ویژه دختران نوجوان

مرکز فراموز منطقه ١٦ کارگاه هاي گفتمان ویژه سنین نوجوانی (سنین 10 الی 14 ) در راستای آموزش مهارت رفتاری برای دختران برگزار می نماید.

هدف از این کارگاه ها آموزش مهارتهای رفتاری و آموزش مدیریت عواطف و احساسات  که شامل مدیریت خشم ، مدیریت شادی ، مقابله با استرس و..... می باشد.

به کمک یکدیگر شیر زنانی برای آینده ایران زمین رشد خواهیم داد...

آخرین عناوین