منطقه 16: برگزاری کارگاه ویزه پسران نوجوان

منطقه ۱۶،  3980424002
منطقه 16: برگزاری کارگاه ویزه پسران نوجوان

کارگاه هاي گفتمان ویژه سنین نوجوانی جهت آموزش مهارت های رفتاری برای پسران

کارگاه آموزشی مهارتهای رفتاری  ویژه پسران  نوجوان

مرکز فراموز منطقه ١٦ کارگاه هاي گفتمان ویژه سنین نوجوانی جهت آموزش مهارت رفتاری برای پسران نوجوان برگزار می نماید.

هدف از این کارگاهها آموزش مهارتهای رفتاری و آموزش مدیریت عواطف و احساسات  که شامل مدیریت خشم ، مدیریت شادی ، مقابله با استرس و..... می باشد.

به کمک یکدیگر بزرگ مردانی برای آینده ایران زمین رشد خواهیم داد...

آخرین عناوین