بازدید از مرکز فرآموز منطقه 16 منطقه 16: بازدید معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 16 شهرداری تهران

منطقه ۱۶،  3980424001
منطقه 16: بازدید معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 16 شهرداری تهران

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 16 شهرداری تهران به اتفاق رجایی فر مدیر اداره سلامت منطقه از مرکز فراموز (مدیریت عواطف و احساسات) با هدف بررسي اهميت شناسايي و تشخيص عواطف، احساسات و هيجانات در كودكان، بررسي نقاط ضعف و قوت مركز و ... بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، هادی حسين زاده با اشاره به اهميت شناسايي هيجانات و درك احساسات كودكان اظهار داشت: كمك به درك عواطف و احساسات امري مهم تلقي مي شود و لازم است براي يادگيري كودكان فضايي اختصاص داده شود تا با خيالي راحت و با ايمني و اطمينان ياد بگيرند، ياد بگيرند كه اگر توانايي درك تأثيرگذاري عاطفي، احساسي خود و ديگران را داشته باشند، با حمايت اجتماعي بيشتر و احساس رضايتمندي بهتر روبرو مي شوند.

وی افزود: برخي اوقات بيان كردن احساسات، براي كودكان سخت و دشوار مي باشد، كنترل كردن احساساتي مانند نااميدي، سرخوردگي، غمگيني، ترس و خشم برايشان مشكل مي باشد و در واقع عملكردهاي رواني انسان ناشي از عناصر اوليه زيستي، عاطفي، احساسي و شناختي است و اين مركز با حضور متخصصان در صدد است تا كودكان و والدينشان با شناخت احساسات گنگ و مبهم خود در زندگي شخصي و اجتماعي و در روابط با ديگران رفتار مفيد و موثري از خود بروز دهند.

آخرین عناوین