منطقه 19 : آموزش فراموز پرتال در مدارس

منطقه ۱۹،  3980221001
منطقه 19 : آموزش فراموز پرتال در مدارس

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، در راستای ارتقای سطح دانش و آگاهی دانش آموزان و تقویت خودآگاهی در آن ها، خانه سلامت اسفندیاری بستان و خانی آبادنوشمالی با حضور در مدرسه شهید دستغیب اقدام به آموزشی در این زمینه نموده اند .
وی افزود : کارگاه خودآگاهی یا همان من کیستم در حقیقت به منظور شناسایی استعدادها ، توانمندی ها و علایق کودکان و از بین بردن عادت اشتباه مقایسه کردن است که می تواند به لحاظ روانی و  جسمی در جهت ارتقای رشد کودکان مناسب باشد .
گفتنی است : مرکز فراموز میلاد بلوار ، خیابان شهرداری داخل پارک 22 بهمن قرار گرفته است و در هفته سلامت این برنامه ها به صورت سیار در مدارس اجرا شده است .

آخرین عناوین