منطقه 16: برگزاری کارگاه توجیهی فصل بهار ویژه مادران . درجهت اطلاع رسانی فعالیت های مرکز

منطقه ۱۶،  3980202001
منطقه 16: برگزاری کارگاه توجیهی فصل بهار ویژه مادران . درجهت اطلاع رسانی فعالیت های مرکز

کارگاه توجیهی فعاليت هاي مركز فرآموز منطقه ١٦ ( مديريت عواطف و احساسات) در فصل بهار ویژه مادران / به همت اداره سلامت منطقه ١٦/ فروردين ١٣٩٨

مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران) درجهت اطلاع رسانی فعالیت های مرکز به همت اداره سلامت منطقه ١٦ در  فروردين ماه  ١٣٩٨ اقدام به برگزاری کارگاه توجیهی فعاليت هاي مركز فرآموز  در فصل بهار ویژه مادران نمود.

آخرین عناوین