منطقه 16: اردوهای یکروزه جهت بازدید دانش آموزان از غرفه فرآموز منطقه 16

منطقه ۱۶،  3971107004
منطقه 16: اردوهای یکروزه جهت بازدید دانش آموزان از غرفه فرآموز منطقه 16

اردوهای یکروزه جهت بازدید دانش آموزان از غرفه فرآموز منطقه 16 تهران در ایام برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آموزشی کودکان و نوجوانان منطقه 16

مرکز فرآموز منطقه 16 تهران با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با مدارس محله نازی آباد اردوهای یکروزه جهت بازدید دانش آموزان از غرفه فرآموز منطقه 16 تهران در ایام برگزاری نمایشگاه دستاوردهای آموزشی کودکان و نوجوانان منطقه 16 اقدام نمود. این نمایشگاه از اول بهمن لغایت سوم بهمن ماه در منطقه 16برگزار شد.

آخرین عناوین