منطقه 16: بازدید معاون اجتماعی منطقه ۱۶ از غرفه مرکز فرآموز منطقه 16 تهران

منطقه ۱۶،  3971107003
منطقه 16: بازدید معاون اجتماعی منطقه ۱۶ از غرفه مرکز فرآموز منطقه 16 تهران

بازدید معاون اجتماعی منطقه ۱۶ از غرفه مرکز فرآموز منطقه 16 تهران در نمایشگاه دستاوردهای کودکان و نوجوانان

بازدید معاون اجتماعی منطقه۱۶ از غرفه مرکز فراموز منطقه 16 در نمایشگاه دستاوردهای کودکان و نوجوانان ، لازم به ذکر است که  این نمایشگاه از اول بهمن لغایت سوم بهمن ماه در منطقه 16 تهران برپا بود.

آخرین عناوین