منطقه 16:بازدید کودکان پیش دبستانی بنیان دانش از غرفه فرآموز منطقه 16

منطقه ۱۶،  3971107002
منطقه 16:بازدید کودکان پیش دبستانی بنیان دانش از غرفه فرآموز منطقه 16

بازدید کودکان پیش دبستانی بنیان دانش از غرفه فرآموز منطقه 16 تهران در نمایشگاه دستاوردهای آموزشی کودکان و نوجوانان منطقه 16

بازدید کودکان پیش دبستانی بنیان دانش از غرفه  مرکز فرآموز منطقه 16 تهران در نمایشگاه دستاوردهای کودکان و نوجوانان که از تاریخ اول بهمن لغایت سوم بهمن در منطقه 16 برگزار گردید

آخرین عناوین