منطقه 16: برگزاری جشن شب یلدا

منطقه ۱۶،  3971107001
منطقه 16: برگزاری جشن شب یلدا

جشن شب یلدا در مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران)

مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران) بمناسبت شب یلدا با برگزاری جشن در راستای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و دانش آموزان در مقطع سنی 6 الی 12 سال اقدام به برگزاری و اجرای ویژه برنامه هایی جهت دانش آموزان و بازدیدکننده از مرکز با محوریت آموزش و شناخت مدیریت عواطف و احساسات نمود.

آخرین عناوین