منطقه 14 : بازدید دانش آموزان مدرسه ندای فاطمه

منطقه ۱۴،  3970823001
منطقه 14 : بازدید دانش آموزان مدرسه  ندای فاطمه

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از بزدید 30 نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه ندای فاطمه منطقه 12 از مرکز فرآموز شکیب خبر داد
گفتنی است این بازدید در تاریخ 20 آبان ماه صورت گرفت مرکز فرآموز این منطقه با موضوع احترام آماده پذیرایی از دانش آموزان شهر تهران می باشد .

آخرین عناوین