منطقه 14 : برگزاری فوق برنامه ویژه کودکان در مرکز فرآموز شکیب

منطقه ۱۴،  3970805002
منطقه 14 : برگزاری فوق برنامه ویژه کودکان در مرکز فرآموز شکیب

اداره سلامت شهرداری منطقه 14 از برگزاری فوق برنامه ویژه کودکان 6-3 سال  خبرداد . علاقمندان می تواند برای ثبت نام کودکان خود در رشته های قصه گویی ، نفاشی ، سفالگری و .. به مرکز فرآموز مراجعه نمایند

آخرین عناوین