منطقه 16:برگزاری ویژه برنامه هایی در مرکز فرآموز به مناسبت روز جهانی کودک

منطقه ۱۶،  3970722002
منطقه 16:برگزاری ویژه برنامه هایی در مرکز فرآموز به مناسبت روز جهانی کودک

مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران) بمناسبت روز جهانی کودک اقدام به برگزاری ویژه برنامه هایی در طول یک هفته نمود

مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران) بمناسبت روز جهانی کودک با برگزاری ویژه برنامه هایی در راستای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و دانش آموزان در مقطع سنی 6 الی 12 سال اقدام به برگزاری و اجرای تئاتر عروسکی،نمایش فیلم، اجرای مسابقه و انجام بازی های مختلف بین دانش آموزان بازدیدکننده از مرکز با محوریت آموزش و شناخت مدیریت عواطف و احساسات و در نهایت اهداء هدایا به کلیه فراگیران در طول هفته گذشته نمود.

آخرین عناوین