منطقه 16: بازدید دانش آموزان پیش دبستانی بعثت

منطقه ۱۶،  3970714001
منطقه 16: بازدید دانش آموزان پیش دبستانی بعثت

بازدید دانش آموزان پیش دبستانی بعثت و آشنایی آنها با مفهوم شادی و غم

بازدید دانش آموزان پیش دبستانی بعثت از مرکز آموزش مدیریت عواطف و احساسات (مرکز فرآموز منطقه 16 تهران)

دراین بازدید فراگیران در کنار یکدیگر درکارگاه های مختلف این مرکز شرکت کردند و با مفهوم شادی و غم آشنا شدند . ابتدا با اجرای یک نمایش خلاق دریافتند که چه زمانی شادی و چه زمانی غم معنا پیدا می کند سپس در کارگاه نمایش فیلم با پخش فیلم آموزشی مرتبط با موضوع و همچنین در کارگاه بازی فراگیران با بازی مارپله که درخصوص موضوع شناخت مفهوم شادی و غم طراحی شده با یکدیگر بازی کرده و در نهایت در کارگاه نقاشی دریافتی های خود را به تصویر کشیدند.

آخرین عناوین