منطقه16: بازدید دانش اموزان مدرسه امید امام ورزش از فراموز

منطقه ۱۶،  3970631001
منطقه16: بازدید دانش اموزان مدرسه امید امام ورزش از فراموز

بازدید25 نفر از دانش آموزان مدرسه امید امام ورزش از مرکز فرآموز در روز سه شنبه بیست و هفتم شهریور ماه انجام شد.

حسین زاده معاون امور اجتماعی و فرهنگی از بازدید 25 نفر از دانش آموزان مدرسه امید امام با حضور کارشناسان آموزش و پرورش منطقه از مرکز فرآموز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱6 حسین زاده ضمن اعلام این خبر گفت؛ مرکز فرآموز در راستای آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و دانش آموزان در مقطع سنی 6 الی 12 سال بازدید دانش آموزان در سال تحصیلی با مشارکت آموزش و پرورش منطقه انجام می شود. این مرکز دارای 4 کارگاه آموزشی با مضوع مدیریت عواطف و احساسات میباشد که در روز سه شنبه مورخ 97/6/27 دانش آموزان درسه امید امام ورزش با همراهی کارشناسان آموزش و پرورش از مرکز فراموز منطقه بازدید نمودند.

 

آخرین عناوین