منطقه 19 : بازسازی مرکز فراموز

منطقه ۱۹،  3970618001
 منطقه 19 : بازسازی مرکز فراموز

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از بازسازی مرکز فراموز خبر داد :

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، مرکز فراموز میلاد در راستای بازگشایی مدارس و به منظورفراهم آمدن زمینه ی لازم جهت برگزاری برنامه ها مركز فرآموز ميلاد بازسازی شد .

وی با اشاره به رنگ آمیزی ساختمان براساس ویژگی های هریک از کارگاه ها و با مشاوره ی صورت گرفته با روانشناس و روانشناسی رنگ ها افزود، کارگاه فراموز میلاد با عنوان آموزشی اعتماد به نفس طراحی شده است که شامل 5 اتاق با عناوین خودآگاهی ، قاطعیت در نه گفتن ، مثبت اندیشی ، توکل ، بازی و شناخت می باشد که علاقمندان به استفاده از خدمات این مرکز می توانند به خانی آبادنو ، بلوار میلاد، خیابان شهرداری ، داخل پارک 22 بهمن مراجعه کنند .

 

 

آخرین عناوین