منطقه 19: پذیرش مرکزفراموز میلاد از کودکان

منطقه ۱۹،  3970431002
 منطقه 19: پذیرش مرکزفراموز میلاد از کودکان

مدیر اداره سلامت منطقه 19 از پذیرش مرکزفراموز میلاد از کودکان خبر داد :

اتوماسیون اداري شهرداري تهران >> ISTG SIMA

به گزارش روابط عمومي منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدير سلامت منطقه ، مركز فرآموز ميلاد با هدف ارتقاي دانش و توانمندي شهروندان دانش آموز هر منطقه ، همچون سنوات گذشته ، برنامه هاي آموزشي ويژه ي دانش آموزان به صورت رايگان برگزار مي نمايد و دختران و پسران دانش آموز ، با حضور دركارگاه بازي از روش هاي غيرمستقيم ، جهت آموزش و يادگيري و با حضور در كارگاه ايفاي نقش در قالب نمايش درباره ي موضوعاتي چون قاطعيت در نه گفتن و مخالفت با درخواستهاي غلط اطرافيان ، آشنا شدند .

گفتني است مركز فراموز با داشتن كارگاه هاي مختلفي چون ، خود آگاهي ، ابراز وجود ، مثبت انديشي ، توكل و بازي ، آموزش هاي لازم را در حيطه هاي مختلف رفتاري دريافت مي كنند .

 

آخرین عناوین