منطقه 19 : هم اندیشی کارشناسان مشاوره و روانشناسی در خصوص بازتعریف طرح مرکز فراموز

منطقه ۱۹،  3970411001
منطقه 19 : هم اندیشی کارشناسان مشاوره و روانشناسی در خصوص بازتعریف طرح مرکز فراموز

مدیر سلامت منطقه 19 از هم اندیشی کارشناسان مشاوره و روانشناسی در خصوص بازتعریف طرح مرکز فراموز خبر داد :

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 19 به نقل از داداش زاده مدیر سلامت منطقه ، باتوجه به اهداف اجرایی مرکز آموزش مهارت های رفتاری به کودکان و نوجوانان و اهداف آن و ضرورت شناسایی نقاط ضعف و قوت با هدف پیشبرد اهداف تعیین شده  کارشناسان مشاوره و روانشناسی با حضور در مرکز فراموز میلاد با کارگاه های این مرکز آشنا شدند و پیشنهادات خود را در خصوص اجرای هرچه بهتر فعالیت های این مرکز ارائه دادند .

آخرین عناوین