بازدید دانش آموزان پیش دبستانی دین و دانش از مرکز فراموز

منطقه ۸،  3961121001

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 8 ، فربد قلعه دار، مدیر اداره سلامت منطقه از بازدید دانش آموزان پیش دبستانی دین و دانش از مرکز فراموز خبر داد.

قلعه دار گفت: در این اقدام دانش آموزان پیش دبستانی دین و دانش از مرکز فراموز فردوس بازدید کرده وبا بخش های مختلف آن شامل کارگاه قصه گویی،تمرکز ،نمایش خلاقانه و ...آشنا شدند.

آخرین عناوین