منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه پسرانه فارابی مقطع چهارم ابتدایی از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3961114008
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه پسرانه فارابی مقطع چهارم ابتدایی از مرکز فرآموز

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان پسر ابتدایی مقطع چهارم ابتدایی مدرسه فارابی محله باشگاه نفت  از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 40 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین