منطقه 21: بازدید دانش آموزان مقطع چهارم و پنجم مدرسه آزادگان از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3961114006
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مقطع چهارم و پنجم مدرسه آزادگان از مرکز فرآموز

بازدید دانش آموزان مقطع چهارم و پنجم ابتدایی از مرکز فرآموز انجام شد.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع  چهارم و پنجم ابتدایی مدرسه آزدگان از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 90 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین