منطقه 21: بازدید دانش آموزان مقطه پیش دبستانی مدرسه آزادگان از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3961114002
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مقطه پیش دبستانی مدرسه آزادگان  از مرکز فرآموز

دانش آموزان مقطع پیش دبستانی مدرسه آزدگان از مرکز فرآموز دیدن کردند.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع  ابتدایی آزادگان از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 50 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین