برگزاری کارگاه اموزشی با موضوع نمایش خلاق

منطقه ۹،  3961104001
برگزاری کارگاه اموزشی با موضوع نمایش خلاق

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت : مرکز فراموز  میزبان کودکان ساکن در منطقه 9 بود. در این جلسه  نمایش خلاق  با بازی 3کودک و

 روایت کنندگی یکی از مربیان اجرا شد.موضوع این نمایش، آموزش غیرمستقیم اهمیت همکاری بود.

نمایشنامه براساس نقش هایی که کودکان منتخب می توانستند اجرا کنند نوشته و صورتک موبوط به کاراکتر تهیه شد.

بازیگران 3روز متوالی تمرین داشته و در روز نمایش به نحو احسن نقش خود را بازی نمودند.

در پایان از کودکان تماشاگر خواست شد نتیجه ای که از داستان گرفتند را بیان کنند. کودکانی که در رده سنی 8سال به بالا بودند

توانستند به خوبی از محتوای داستان نتیجه گیری کرده و بیان کنند.

آخرین عناوین