منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه عصمت از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3960913002
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه عصمت از مرکز فرآموز

بازدید دانش آموزان مدرسه عصمت از مرکز فرآموز انجام شد

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی مدرسه عصمت از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 40 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت اجرای تاتر  به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین