منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید رجایی

منطقه ۲۱،  3960913001
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید رجایی

بازدید دانش آموزان مدرسه ابتدایی شهید رجایی از مرکز فرآموز انجام شد

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع  ابتدایی دبستان رجایی واقع در محله پاسداران از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 60 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین