منطقه17: بازدید معاونین و معلمان مدارس منطقه17 از مرکز فرآموز ابوذر

منطقه ۱۷،  3960905002
منطقه17: بازدید معاونین و معلمان مدارس منطقه17 از مرکز فرآموز ابوذر

رئیس اداره سلامت منطقه17 از بازدید معا ونین و معلمان سطح منطقه از مرکز مهارتهای رفتاری کودکان (فرآموز ابوذر) خبر داد.

    به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  17، یوسف واحدی با اعلام این خبر گفت: با توجه به گسترش شهرها و درگیری های روزمره والدین و رشد آسیب های اجتماعی، کودکان و نوجوانان بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزش مهارتهای زندگی و اجتماعی می باشند؛ و با آموزش این قبیل مهارتها آنها در راستای توانمند شدن قدم برمی دارند و در برابر مشکلات و آسیب ها ایمن می گردند.
واحدی تصریح کرد: در این بازدید بیش از 30  نفر از معلمان و معاونین پرورشی منطقه با حضور در فرآموز ابوذر از نزدیک با آموزش این مرکز که برای کودکان و نوجوانان  (13-5 ) ساله تهیه شده است آشنا شدند.

آخرین عناوین