منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه نورالعلم از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3960904008
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه نورالعلم از مرکز فرآموز

دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسه نورالعلم از مرکز فرآموز بازدید کردند.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان ابتدایی مقاطع اول تا چهارم از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 150 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به دانش آموزان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین