منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه نور العلم از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3960904007
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه نور العلم از مرکز فرآموز

دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی مدرسه نورالعلم از این مرکز بازدید کردند.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان پسر مدرسه ابتدایی نورالعلم پایه ششم  از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 60دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت نمایش فیلم، اجرای تاتر آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین