منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه مهدی زاده از مرکز فرآموز

منطقه ۲۱،  3960904006
منطقه 21: بازدید دانش آموزان مدرسه مهدی زاده از مرکز فرآموز

دانش آموزان مقطع چهارم دبستان مهدی زاده از مرکز فرآموز بازدید کردند.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی دبستان مهدی زاده از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 60 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این آموزش ها به صورت بازی، اجرای تاتر و کاردستی به کودکان آموزش داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین