منطقه 21: بازدید کودکان پیش دبستانی سرای محله فرهنگیان آزادی

منطقه ۲۱،  3960904004
منطقه 21: بازدید کودکان پیش دبستانی سرای محله فرهنگیان آزادی

کودکان مقطع پیش دبستانی سرای محله فرهنگیان آزادی از مرکز فرآموز بازدید کردند.

انصاری مدیر اداره سلامت از بازدید کودکان پیش دبستانی سرای محله شهرک فرهنگیان - آزادی از مرکز فرآموز خبر داد. در این بازدید که تعداد 70 دانش آموز حضور داشتند، رفتارهای جرات مندانه در قالب 4 کارگاه مهارت ارتباط موثر، مهارت نه گفتن، صداقت و مشارکت گروهی آموزش داده شد. این برنامه ها در قالب بازی  به کودکان آموزش  داده شد. در پایان به کلیه بازدید کنندگان هدایایی به رسم یادبود از طرف مرکز فرآموز اهدا شد.

آخرین عناوین