کارگاه آموزشی سبک زندگی در مرکز فراموز منطقه 13

منطقه ۱۳،  3960813024
کارگاه آموزشی سبک زندگی در مرکز فراموز منطقه 13

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13 در راستای توسعه و ترویج علمی آموزه های سبک زندگی مرکز فرآموز این منطقه کارگاه های سبک زندگی را برگزار کرد. در این کارگاه ها تکنیک های آرامش، اعتماد به نفس، خودآگاهی، تفکر انتقادی، تصمیم گیری، مقابله با هیجان ویژه شهروندان برگزار شد. مباحث مرتبط در موضوعات سبک زندگی در قالب کارگاه ارائه شد.

 

آخرین عناوین